ทัวร์โรงงาน

image1

ลักษณะโรงงาน

image2

การขึ้นรูป

image3

เจาะ

image4

กาว

image5

การอัดท่อ

image6

การประกอบ

image7

การบรรจุ