ทัวร์โรงงาน

image1

ลักษณะโรงงาน

image2

การขึ้นรูป

image3

เจาะ

image4

ติดกาว

image5

แรงดันท่อ

image6

การประกอบ

image7

บรรจุ